Bopy Pavel Bruin

XWYGEee8WI
Bopy Pavel Bruin
Type Pantoffels
Ref. 158091
Seizoen Herfst/Winter
Pasvorm Normaal
Breedte Standaard
Constructie Gesoldeerd
Referentiemaat 19
Kleur Bruin
Voeringstof Leer
Bovenkant / Schacht Leer
Binnenzool Leer
Bopy Pavel Bruin Bopy Pavel Bruin Bopy Pavel Bruin Bopy Pavel Bruin Bopy Pavel Bruin
Inloggen
€ 0,00

0 items

{MSG}
Thuis >> De relativiteitstheorie

De relativiteitstheorie - Een beknopte geschiedenis De relativiteitstheorie, die aan het begin van de 20e eeuw door de Joodse natuurkundige Albert Einstein (1879-1955) werd geformuleerd, is een van de grootste wetenschappelijke stappen van onze tijd. Hoewel het principe van relativiteit niet door Einstein zelf werd verzonnen, leverde hij een grote bijdrage omdat hij ontdekte dat de lichtsnelheid in een vacuüm constant is en een absolute fysische grens vormt voor beweging. Dit gegeven speelt geen grote rol in ons dagelijkse leven omdat wij zelf met snelheden reizen die veel lager zijn dan de lichtsnelheid. Maar de relativiteitstheorie stelt dat objecten met een snelheid die dichter bij de lichtsnelheid ligt langzamer bewegen en korter worden vanuit het gezichtspunt van een waarnemer op aarde. Einstein leidde eveneens de beroemde vergelijking E = mc 2 af, die de gelijkheid van massa en energie openbaart. Toen Einstein deze theorie toepaste op zwaartekrachtvelden, leidde hij hieruit het "gebogen ruimte-tijd continuüm" af. Hierin worden ruimte en tijd voorgesteld als een tweedimensionaal oppervlak waarin dalen en deuken worden gemaakt door massieve objecten. Dit aspect van de relativiteit verklaart de buiging van licht rond de zon, en voorspelde zowel zwarte gaten als de kosmische achtergrondstraling. Hiermee werden fundamentele tekortkomingen aan het licht gebracht in de oudere theorieën die een statische toestand van het universum hadden verondersteld. Einstein ontving in 1921 de Nobelprijs voor zijn werk over relativiteit, het foto-elektrisch effect en straling.

De relativiteitstheorie - Een beknopte geschiedenis

De relativiteitstheorie - De basis Natuurkundigen splitsen de relativiteitstheorie gewoonlijk op in twee delen.

De relativiteitstheorie - De basis

De relativiteitstheorie - Een getuigenis van de schepping Uit de combinatie van de waargenomen kosmische inflatie en de algemene relativiteitstheorie kunnen we afleiden dat het universum in het verleden steeds kleiner moet zijn geweest. Maar dit principe kan niet onbegrensd worden geëxtrapoleerd. De uitzetting van het universum geeft ons inzicht in de "richting" van de tijd; de zogenaamde "kosmologische tijdpijl" die impliceert dat de toekomst per definitie de richting is waarin het universum in grootte toeneemt. De uitdijing van het universum heeft ook de tweede wet van de thermodynamica voortgebracht, die stelt dat de algehele entropie (wanorde) in het universum na verloop van tijd alleen maar kan toenemen, omdat de hoeveelheid energie die beschikbaar is voor arbeid met de tijd afneemt. Als het universum eeuwig zou zijn, dan zou de hoeveelheid energie die beschikbaar is voor arbeid dus al uitgeput zijn. Hier volgt dus uit dat er een moment is geweest waarop de entropie een absolute nulwaarde had (de meest geordende toestand op het moment van de schepping) en dat de entropie sindsdien is toegenomen. Dat wil zeggen dat het universum ooit volledig "opgewonden" was als een mechanische klok en nu geleidelijk afloopt. Dit heeft vergaande theologische implicaties, omdat dit aantoont dat de tijd zelf ook eindig moet zijn. Als het universum eeuwig zou zijn, dan zou de thermische energie in het universum evenredig over de hele kosmos verdeeld zijn en dan zou elke regio in de kosmos een uniforme temperatuur hebben (dicht bij het absolute nulpunt). Dan zou er dus geen enkele arbeid meer mogelijk zijn. De algemene relativiteitstheorie toont aan dat de tijd verbonden is aan materie en ruimte en dat de dimensies van tijd, ruimte en materie dus samen een continuüm vormen. Zij moeten ook op exact hetzelfde moment tot ontstaan zijn gekomen. De tijd kan niet bestaan als materie en ruimte afwezig zijn. Hieruit kunnen we afleiden dat de onveroorzaakte "eerste oorzaak" buiten de vier dimensies van ruimte en tijd moet bestaan en eeuwige, persoonlijke en intelligente eigenschappen moet bezitten om ruimte, materie en zelfs de tijd bewust te kunnen voortbrengen. Bovendien wordt het bestaan van een Schepper al door de stoffelijke aard van tijd en ruimte zelf gesuggereerd, omdat oneindigheid en eeuwigheid vanuit een logisch perspectief noodzakelijkerwijs moeten bestaan. Het bestaan van tijd impliceert eeuwigheid (omdat tijd een begin en een einde heeft) en het bestaan van ruimte impliceert oneindigheid. Oneindigheid en eeuwigheid zijn concepten die wijzen op een Schepper, omdat ze beide hun eigen bestaan kunnen vinden in God, die beide te boven gaat en gewoon "is".

Op zoek naar informatie over een psychische klacht of aandoening?

Klik hier voor een A-Z overzicht van enkele belangrijke psychische klachten »

Psychose

Een psychose kan door diverse zaken worden veroorzaakt. Altijd gaat het om een verstoring in de werking van de hersenen .

verstoring in de werking van de hersenen

Middelen- of medicijngebruik kan het ontstaan van wanen in de hand werken. Bepaalde drugs, zoals LSD of paddo’s, worden net ingenomen met als doel hallucinaties (een trip) te veroorzaken. Dit is echter niet onschuldig en kan tot een psychose leiden. De laatste decennia zijn ook de werkzame stoffen in cannabis zo sterk geworden dat ze een psychose kunnen veroorzaken.

Bepaalde medische aandoeningen kunnen een effect hebben op de hersenen en zo psychosen veroorzaken. Voorbeelden daarvan zijn een hersentumor of epilepsie.

Ook een depressie , een manie , oververmoeidheid en uitputting kunnen een psychose veroorzaken. Schizofrenie is een ziekte waarbij mensen ofwel langdurig in een psychose zitten of regelmatig psychotische opstoten krijgen.

Stress is vaak een factor die bij gevoelige personen een psychose kan triggeren .

Heb je een psychose doorgemaakt, zoek dan zo snel mogelijk hulp. Zo kunnen de oorzaken achterhaald worden en kan je geholpen worden een volgende psychotische opstoot te vermijden.

Gezonde leefgewoonten zijn erg belangrijk om een terugkeer van de psychose ter vermijden: zorg voor een regelmatig leven en een goed ritme in waken en slapen. Vermijd omgevingen waar veel spanningen heersen en zoek manieren om beter met stress om te gaan. Vermijd het gebruik van middelen die een psychose kunnen uitlokken.

Probeer te achterhalen wat bij jou een psychose kan uitlokken en leer de signalen van een nieuwe psychose herkennen. Neem zo snel mogelijk contact op met je Kickers Babyfrost Paars
of psychiater als het mis dreigt te gaan.

Zoek iemand die je vertrouwt en met wie je over je ervaringen en gevoelens kan praten. Maak met je omgeving en je arts een noodplan voor het geval een nieuwe psychose toeslaat.

Belangrijk voor de behandeling van een psychose is te weten waardoor ze opgewekt wordt. Wordt ze bijvoorbeeld veroorzaakt door het gebruik van middelen of medicijnen, dan moet je eerst stoppen met het gebruik van deze middelen. In een aantal gevallen kunnen de psychotische verschijnselen dan verdwijnen.

© 2018 - Lekker Tafelen. All Rights Reserved.
Lekker Tafelen - Online foodmagazine voor iedereen